lauantai 26. lokakuuta 2013

KOKOELMA  TVT-JUTUISTA  VUOSILTA 2012-2013

 

SOCRATIVE

Socrative-ohjelman testailua keväällä 2013
Vektorit-kurssilla opiskelijat vastasivat pariin Socrativella tehtyyn testiin.
Opettaja kirjautuu palveluun   t.socrative.com    ja saa käyttöönsä huoneen, jonka numeron voi jakaa opiskelijoille. Opiskelijat kirjautuvat sivulle  m.socrative.com  ja pääsevät opettajan testiin hänen huoneensa numeron avulla. Opettaja avaa testin opiskelijjoiden käyttöön.
Testissä voi käyttää monivalintakysymyksiä, oikein väärin väittämiä tai avoimia kysymyksiä. Opettaja voi määrittää oikeat vastaukset niin, että ne joko näkyvät tai eivät näy opiskelijoille.
Testin loputtua tulokset sa näkyviin exeltaulukkoon, jonka voi lähettää itselleen sähköpostiin tai tallentaa.
Testin voi pitää myös SpaceRace -kilpailuna, jossa oikea vastaus liikuttaa rakettia!

 

 







Yksi testeistä suoritettiin kotitestinä, kun opettaja oli koulutuksessa ja opiskelijoilla oli itsenäistä työskentelyä.

Opettaja teki testin etukäteen ja kertoi opiskelijoille huoneensa numeron ja ohjeet Socrativen avaamiseksi osoitteessa  m.soctarive.com ( ohjeet lähetettiin ryhmälle myös Wilmaviestinä.

Opettaja avasi testin opiskelijoiden käyttöön klo 13 - 18 väliseksi ajaksi ja testin sai tehdä silloin, kuin itselle parhaiten sopi. Opettaja pystyi seuraamaan omalla sivullaan  t. socrative.com  realliajassa vastausten määrää. Mahdolliset ongelmat testissä sai raportoida Wilmaviestillä.
Kaikki opiskelijat onnistuivat vastaamaan testiin, tuloksena oli arvosanoja laidasta laitaan, vaikka käytettävissä oli kaikki makdolliset apuvälineet.

Opiskelijat pitivät uudesta kokeilusta!




VIDEOT FYSIIKAN OPPILASTÖISSÄ

Ensimmäiset kokeilut iPadillä keväällä 2012

Ipadit saapuivat Voionmaan lukioon keväällä 2012. 
Ensimmäisenä tuli mieleeni käytää iPadejä oppilastöiden videoimiseen. 

Opiskleijoiden tehtävänä oli määrittää pienissä ryhmissä kynälaserin valon aallonpituus. Mittaukset tehtiin luokan ulkopuolella ja ryhmät videoivat omat mittauksensa. Näin opettaja pystyi paremmin arvioimaan ryhmän työskentelyä. 

Tässä kokeilusta kirjoitettua blogitekstiä:

Fysiikan kurssilla tehtävänä oli selvittää kynälaserin valon aallonpituus käyttäen apuna 3 hilaa, jotka jaettiin ryhmille.
Työstä piti tehdä paperille työselostus ja mittaustapahtuma piti kuvata iPadillä. Jokainen teki työstä oman työselostuksen, jonka opettaja arvioi.



Tässä ensimmäisessä fysiikan iPad-kokeilussa videoita ei editoitu, mutta opettaja  pystyi arvioimaan ryhmien työskentelyn paremmin jälkikäteen ryhmä kerrallaan.

FLIPPED CLASSROOM KURSSILLA MA2

syksy 2012

BLOGITEKSTIT:

Flipped classroom -kokeilu MAA2-kurssilla - osa I



Kokeilen tässä jaksossa Flipped Classroom -menetelmää pitkän matematiikan kurssilla MA2.
Kurssiin on olemassa valmiit opetusvideot Opetus.tv sivustolla ( Opetus.tv/MA2 )ja opiskelijoilla on käytössään myös tehtävien malliratkaisut koulun nettisivuilla.

Olen jakanut opiskelijoille alustava aikataulun kurssin aiheista ja kotitehtävänä on katsoa Opetus.tv sivuilta (Opetus.tv/MA2) seuraavan oppitunnin aiheeseen liittyvä video. Lisäksi ohjeistin opiskelijoita tekemään muutaman perustehtävän uudesta aiheesta kotona, jotta uusi asia jäisi paremmin mieleen. Samalla tulee tarkistettua, että opiskelija on ymmärtänyt asian.

Oppitunnilla opiskelijat tekevät kirjan tehtäviä pienryhmissä. Opettaja kiertää neuvomassa henkilökohtaisesti jokaista apua tarvitsevaa.
Opiskelijat voivat halutessaan katsoa videoita uudelleen myös oppitunnin aikana luokassa olevien  koulun iPadien avulla. Videoita voi katsoa yhä uudelleen ja tiettyä kohtaa videosta voi kelata edestakaisin niin kauan, että ymmärtää asian. Opettajalta tai toisilta opiskelijoilta voi lisäksi kysyä epäselväksi jääneitä asioita.
Opiskelija voi myös katsoa tehtävien malliratkaisuja tunnin aikana iPadin avulla.

Ensimmäisen viikon kokemuksia:
Ensimmäinen viikko tällä menetelmällä on takana; sekä opettajan, että opiskelijoiden kokemukset ovat todella hyviä.
Opiskelijat ovat tehneet ahkerasti töitä tunneilla. Mitään järjestyshäiriöitä ei ole ollut, vaan kaikki ovat keskittyneet matematiikkaan.
Suurin osa opiskelijoista on ehtinyt laskea tuntien aikana paljon enemmän tehtäviä kuin perinteisen opettajajohtoisen menetelmän aikana.
Opiskelijat myös neuvovat toisiaan paljon enemmän kuin aiemmin ja keskustelevat keskenään tehtävien ratkaisuista.

Opiskelijoiden antama palaute:
Ensimmäisen viikon jälkeen kysyin opiskelijoilta palautetta. Suurin osa piti menetelmää loistavan mm. seuraavista syistä:
  •    saa ”opetusta” myös kotona
  •   saa edetä omaan tahtiin
  •   voi opiskella kotona, jos on pois tunnilta
  •   saa vaihtelua matematiikan opiskeluun
  •    saa tehtyä paljon enemmän tehtäviä tunnilla kuin ennen
  •   videoita voi katsoa yhä uudelleen ja uudelleen
Osa opiskelijoista oli myös huolissaan mm. seuraavista asioista:
  •    vastuu omasta opiskelusta kasvaa
  •   vauhti liian kova ( eli opiskelijan on ehkä vaikea hahmottaa, kuinka paljon tehtäviä hänen pitäisi ehtiä tehdä )
  •    toimiiko systeemi, kun siirrytään vaikeampiin asioihin ( askarruttaa opettajaakin )
  •    voisiko opettaja käydä jotain esimerkkejä läpi taululla ( opiskelija ei ilmeisesti ole vielä ymmärtänyt, että hän voi aina kysyä neuvoa, kun ei osaa jotain asiaa)

Tässä vielä muutama suora lainaus palautteista:

-On tuntunut ihan kivalta ja mielestäni tämä oppimistyyli on parempi kuin opettaja puhuu –tyyli, sillä tässä jokainen saa edetä omaan tahtiin.

-Opetusvideot on ollu ihan hyviä, selkeitä ja niistä on tajunnu hyvin. Omaa tahtia opiskelu on myös mukavaa, koska joissain kappaleissa on paljon tehtäviä ja nyt ne ehtii tehdä helposti melkein kaikki

-Olen oppinut paljon enemmän kuin 1.kurssilla ja on helpottanut myös, että kotona saa ”opetusta”

- Oppiminen helppoa. Vastuu omasta opiskelusta kasvaa. Välillä jos ei ymmärrä ei aina saa neuvoa. Vauhti välillä aika kova.

-Hyvä itsenäinen tapa oppia

-En usko, että systeemi toimisi, jos asia olisi vaikeampaa

-Toimii ainakin näissä helpommissa asioissa, mutta vaikeimmissa asioissa normaali opetustyyli olisi parempi koska silloin voi suoraan kysyä miten asia menee

-Ihan ok, toivoisin, että opettaja kävisi joitain esimerkkejä läpi taululla

-Tahti on kova, opetusta liian vähän ja tehtäviä liikaa

-Ihan ok, mutta pidän perinteistä tapaa parempana

-Todella hyvä, erilainen opetusmuoto. toimii ainakin vielä, kun ei ole vaikeita asioita

-Ihan kiva, kun saa tunneilla tehtyä enemmän tehtäviä

-Tämä uusi systeemi on ihan hyvä. Videot voi katsoa uudelleen ja uudelleen sekä opiskelu on helpottunut

Opettajan mietteitä:

Menetelmä tuntuu sopivan hyvin varsinkin hyville opiskelijoille, jotka ovat nyt saaneet edetä omassa tahdissaan, eikä heidän ole tarvinnut odotella, että opettaja lopettaa opettamisensa ennen kuin pääsevät käsiksi tehtäviin.

Osa opiskelijoista ei selvästikään luota siihen, että he voivat oppia asioita ilman, että opettaja selittää ne heille ja kaipaavat perinteistä opetusta. Osa opiskelijoista varmaankin haluaisi perinteistä opetusta, koska heille olisi paljon helpompaa vain kuunnella passiivisena opettajan opetusta. Tässä menetelmässä joutuu itse tekemään paljon töitä oppimisen eteen.

Johtuuko ensimmäisen viikon ahkera työskentely vain uutuuden viehätyksestä - väsyykö opiskelija kurssin kuluessa näin intensiiviseen työtapaan?










Flipped Classroom MAA2-kurssilla osa II

Ensimmäisessä osassa esiteltiin Voionmaan lukion matematiikan opettajan Sirpa Suontausta Flipped Classroom - MAA2-kurssilla kokeilua. Toisessa osassa kurssia on käyty yli kolme viikkoa.

Opiskelijat on ohjeistettu  katsomaan kotona  Opetus.tv sivuilta (Opetus.tv/MA2) seuraavan oppitunnin aiheeseen liittyvä video ja tekemään lisäksi muutama perustehtävä uudesta aiheesta.  Opiskelijoille on jaettu alustava aikataulu ja heillä  on  käytössään myös tehtävien malliratkaisut koulun nettisivuilla. Oppitunnilla opiskelijat voivat halutessaan katsoa videoita uudelleen koulun iPadeillä ja tarkistaa tehtäviä malliratkaisujen avulla

Kokemuksia Flipped calssroom –menetelmästä kolmen opiskeluviikon jälkeen

Toisen opiskeluviikon aikana alkoi selvästi näkyä, että osa opiskelijoista ei pysynyt mukana kurssin alustavassa aikataulussa. Ymmärsin, että opiskelijat eivät itse pysty hahmottamaan, mitkä kirjan tehtävistä olisi hyvä ehtiä tekemään ja mitkä voi tehdä, jos ehtii, vaan yrittävät tehdä kaikki tehtävät.

Annoin  opiskelijoille avuksi listan, jossa jaottelin kirjan tehtävät kolmeen kategoriaan:
        Perustehtävät, jotka jokaisen olisi hyvä tehdä
        Vaativammat tehtävät, joita voi tehdä niin paljon kuin ehtii
        Vaikeat tehtävät

Muistikaavat ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen ovat  kurssin MA2 tärkeimpiä asioita. Halusin varmistaa, että jokainen on oppinut nämä asiat kunnolla. Siksi  opiskelijan oli suoritettava pieni testi näistä asioista ennen kuin sai luvan jatkaa eteenpäin.

Harmikseni huomasin, että neuvojen kyseleminen toisilta opiskelijoilta väheni toisen ja kolmannen opiskeluviikon aikana - syynä saattoi olla, että opiskelijat etenivät hyvin eri tahdissa kurssin edetessä.
Yritin saada opiskelijoita ryhmittymään luokkaan niin, että samassa vaiheessa olevat muodostaisivat oman ryhmän, mutta en siinä täysin onnistunut.

Täytyy vielä pohtia keinoja ryhmitellä opiskelijat oppitunnilla siten, että he saisivat opiskeluunsa tukea myös toisilta opiskelijoilta. Toisaalta olisi hyvä, jos samassa vaiheessa olevat opiskelijat muodostaisivat oman ryhmänsä, mutta toisaalta taas hyvä opiskelija pystyisi neuvomaan heikompaa opiskelijaa.
Pitäisiköhän ryhmässä olla siis muutama pidemmälle edistynyt opiskelija toistensa tukena ja muutama hitaammin etenevä.

Tulevassa kolmannessa osassa esitellään palautekyselyn graafiset tulokset: 

Palautekysely 12.10.2012
Kolmen opiskeluviikon jälkeen opiskelijat vastasivat pieneen palautekyselyyn:



MAA2 - Flipped Classroom osa 3

Voionmaan lukion MAA2-kurssin kokeilun kolmas osa. Jos et ole vielä tutustunut osiin 1 ja 2, niin tässä linkit niihin. 2. jakso on nyt päättynyt ja opettaja Sirpa Suontausta jatkaa kokeilua uuden MAA2-ryhmän kanssa. 


Kysely: 

Arvioi, kuinka monta kertaa

       1.   Olet katsonut opetusvideon kotona ennen seuraavaa oppituntia:__________      kertaa

 2. Olet katsonut opetusvideon ensimmäistä kertaa vasta oppitunnilla: ________ kertaa

        3.    Olet katsonut opetusvideon uudelleen oppitunnilla: __________ kertaa

              4. Olet katsonut tehtävien malliratkaisuja kotona: __________ kertaa.

                5.  Olet katsonut tehtävien malliratkaisuja oppitunnilla: _________kertaa.


   6. Montako tehtävää yhteensä olet tehnyt 3 ensimmäisen viikon aikana:____________ kpl.


       7.Haluatko jatkaa tällä menetelmällä?   _________________,  


Kyselyn tuloksia

Kyselyyn vastasi 18 opiskelijaa; tässä tuloksia.

Pystyakselilla opiskelijoiden lukumäärä ja vaaka-akselilla kertojen määrä.

  
        Opiskelija katsonut opetusvideon kotona ennen seuraavaa oppituntia:


HUOM: 17 vastaajasta 9 opiskelijaa oli katsonut videon etukäteen vain maksimissaan 3 kertaa ja 2 opiskelijaa lähes joka kerta.

      Opiskelija katsonut opetusvideon ensimmäistä kertaa vasta oppitunnilla:



HUOM: 2 opiskelijaa 17 vastaajasta oli katsonut videon ensimmäistä kertaa vasta oppitunnilla

     Olet katsonut opetusvideon uudelleen oppitunnilla:




HUOM: 17 vastaajasta 3 opiskelijaa ei katso videota uudelleen oppitunnilla ja 1 katsoo jokaisella kerralla.

      Opiskelija katsonut tehtävien malliratkaisuja kotona:


HUOM: 17 vastaajasta 5 opiskelijaa ei koskaan katso tehtävien malliratkaisuja kotona ja 2 katsoo joka kerralla.


Opiskelija katsonut tehtävien malliratkaisuja oppitunnilla



HUOM: 18 vastaajasta 7 opiskelijaa katsoo malliratkaisuja aina tunnilla.

  
             Montako tehtävää yhteensä olet tehnyt 3 ensimmäisen viikon aikana:


       HUOM: 16 vastaajan vaihteluväli:  vähiten tehtäviä 27 kpl ja eniten 207 kpl.
                  Keskiarvo 74 tehtävää ( mukana yksi 207 tehtävää tehnyt opiskelija )
                  Keskiarvo 65 tehtävää ( ilman 207 ), eli keskimäärin 5,4 tehtävää/kerta.
                  Mediaani 68 tehtävää.

Flipped Classroom MAA2 - kurssilla osa 4 - tulokset

Voionmaan lukion matematiikan ja fysiikan opettajan Sirpa Suontaustan ensimmäisen Flipped Classroom MAA2-kurssin loppuanalyysi on valmis postattavaksi. 



Saman kurssin aiemmat postaukset vaiheittain: 




Kokeilin Voionmaan lukion pitkän matematiikan kurssilla MA2 Flipped Classroom –menetelmää.
Kurssin aikana opiskelijat katsoivat kotona ennen oppituntia aiheeseen liittyvän opetusvideon Opetus.tv sivustolta.
Oppitunnilla keskityttiin tehtävien tekemiseen ja opettaja pystyi neuvomaan henkilökohtaisesti apua tarvitsevia.Videon sai katsoa halutessaan myös uudelleen tunnilla koulun iPadillä. Opiskelijoilla oli käytössään myös tehtävien malliratkaisut koulun nettisivuilla.


Kurssin arvosanojen keskiarvoksi tuli 6,92, mikä ei juurikaan poikennut opiskelijoiden arvosanojen keskiarvosta kurssilla MA1 ( 6,79 ).
Heikompia arvosanoja 4 – 6 tuli hieman vähemmän kuin kurssilla MA1, mutta toisaalta parempien arvosanojen 8 – 10 määrä väheni hieman. Tyypillisin arvosana kurssilla MA1 oli arvosana 6 ja kurssilla MA2 arvosana 7.


OPETTAJAN MIETTEITÄ KURSSISTA:

Positiivista:

Oppitunneilla vallitsi todella rauhallinen ja rento tunnelma. Kaikki opiskelijat jaksoivat keskittyä hyvin tehtävien tekemiseen, koska saivat apua joko opettajalta, toisilta opiskelijoilta tai malliratkaisuista, joita he pystyivät tunnin aikana selaamaan iPadien avulla.
Työrauha pysyi hyvänä, koska kukaan ei turhautunut siihen, ettei pääse tehtävässä eteenpäin.
Tuntien aikana ehtii laskea paljon enemmän tehtäviä kuin aikaisemmin.

Videoita voi katsoa kotona silloin, kun opiskelijalle itselleen parhaiten sopii  ja oma vireystila on sopiva. Videoita tai osaa videosta voi katsoa myös yhä uudelleen niin monta kertaa kuin haluaa.
Opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa ja siirtyä uuteen asiaan vasta, kun hallitsee edellisen asian.
Opettajajohtoisessa opetuksessa on jaksettava kuunnella juuri silloin, kun opettaja selittää, vaikka olisit miten väsynyt.

Oma vastuu opiskelusta kasvaa, opitaan aktiivisesti itse selvittelemään asioita.

Koulussamme on paljon urheilijoita, jotka joutuvat olemaan leireillä, kilpailumatkoilla, harjoituksissa, fysioterapeutilla jne. oppituntien aikana. He pysyvät silti hyvin mukana kurssilla, koska saavat ”opetusta” myös kotona.

Haastavaa 

Oma vastuu opiskelusta kasvaa ja opiskeluun pitää panostaa enemmän kuin opettajajohtoisessa menetelmässä. Itsenäinen opiskelu ei välttämättä suju,  jos opiskelijan motivaatio opiskella pitkää matematiikkaa ei ole kohdallaan ja hänen taitonsa ovat heikohkot.
Varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelija saattaa vielä pohtia vaihtamista lyhyelle matematiikalle ja saattaa siksi  luovuttaa helpommin, koska ei jaksa panostaa opiskeluun riittävästi.
Tällaiselle opiskelijalle olisi helpompaa istua passiivisena opettajajohtoisilla tunneilla ja hänelle saattaisi sieltä jäädä jopa joitain asioita paremmin mieleenkin.

OPISKELIJOIDEN LOPPUPALAUTE  23 vastaajaa:
8 OPISKELIJAA haluaisi palata normaaliin opetukseen ( = 35 % )

Opiskelijoiden perusteluja:

-       kurssi antoi liian paljon itsenäistä työskentelyä
-       videot olivat ihan mukavia, mutta olisin mieluummin tykännyt normaalista opetuksesta
-       tunnilla opetus on parempi kuin videot


15 OPISKELIJAA haluaisi jatkaa flipped classroom –menetelmällä ( = 65 % )

Opiskelijoiden perusteluja:

-       tehtävien tekemiseen sai tunnilla hyvin apua
-       paljon rennompi tapa opiskella
-       videot motivoivat opiskelemaan kotonakin aktiivisemmin
-       videoita pystyi katsomaan tunnilla uudelleen
-       motivoi opiskelemaan asiat tarkemmin ja huolellisemmin, koska vastuu omasta opiskelusta on itsellä
-       luokassa oli helpompi ja rauhallisempi opiskella, koska kaikki eivät huudelleet opettajaa auttamaan vaan laskivat hiljaisesti
-       videoista oppi hyvin, jos jaksoi kuunnella
-       pystyy tekemään enemmän eikä vaivu horrokseen, jos opettaja kertoisi jotain
-       videoista on apua, kun on paljon poissa tunneilta
-       pitää olla omatoiminen muuten jää jälkeen, mutta hyvä kurssi
-       opin paljon enemmän kuin edellisellä kurssilla
-       videoista voi kerrata myös kokeeseen
-       MA2-kurssilla tuli tehtyä tehtäviä paljon enemmän kuin MA1
-       sai mennä omaan tahtiin ja pystyi keskittymään itselle vaikeampiin asioihin paremmin ja kauemmin

 Yhteenvetoa kurssin arvioinnista: 



YHTEENVETOA KURSSIN ARVIOINNISTA

Kurssin MA2 arvosanojen keskiarvoksi tuli 6,92 ja samojen opiskelijoiden arvosanojen keskiarvo kurssilla MA1 oli 6,79.

Tyypillisin arvosana kurssilla MA2 oli 7 ja kurssilla MA1 tyypillisin arvosana oli 6 .

Arvosanan  4 – 6 sai 8 opiskelijaa kurssilla MA2 ja 13 opiskelijaa kurssilla MA1.

Arvosanan  8 – 10 sai 7 opiskelijaa kurssilla MA2 ja 10 opiskelijaa kurssilla MA1.

arvosana
MA1
MA2
4 - 6
13
8
7
2
10
8 - 10
10
7

 Arvosanajakaumat kursseilta MAA1 ja MAA2

 

























Opiskelijoiden arvosanan muutos kursseilla MAA1 ja MAA2













Työ Flipped Classroom -kokeilun parissa jatkuu jo uudella MAA2- kurssilla. Kiitokset Sirpalle todella syvällisestä otteesta kurssin dokumentoinnissa.

13.9.2013          Sähköisen koetehtävän testausta fysiikan kurssilla Fy4

Olin on etukäteen valinnut 5 kurssin aihepiiriin liittyvää videota ja upottanut videot koulun PedaNet-sivuille.

Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat niistä kolme.


Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla ( esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate jne.)
Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana.
Vastaukset kirjoitettiin erilliselle konseptille
Opiskelijoilta tuli positiivista palautetta: Mukava, erilainen koetehtävä. Hyvä, että kokeessa muutakin kuin laskemista

Opettajan huomioita:
Opiskelijat tekivät tehtävää innostuneina ja tosissaan, kaikki keskittyivät tehtävään huolella.
Alussa 1 ipad ei suostunut pyörittämään videoita ollenkaan, kokeen aikana 2 iPadia lakkasi toimimasta. Ilmeisesti putosivat verkosta.
Eli pitää olla varakoneita
mukana.
Opiskelijoilta meni yllättävän paljon aikaa tehtävän suorittamiseen eli 45 min oli liian lyhyt aika 3 vastaukseen, sovittiin, että 2 vastausta riittää.

Lopulliset tulokset olivat normaalit: pisteitä tehtävästä tuli 2 pisteestä maksimimäärään ( 6 p ). Kukaan ei kylläkään jäänyt ihan nollille.
Kokeilusta jäi niin positiivinen fiilis, että jatkan ehdottomasti tämän tehtävätyypin kehittelyä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti